SÅ HÄR JOBBAR VI

Hur vi arbetar

Säkerhet och trygghet

Säkerheten är mycket viktigt för oss på Profilstäd och inte minst för våra kunder. Därför håller vi en hög nivå på både trygghet och säkerhet.

Säker nyckelhantering

Alla våra nycklar förvaras i kassaskåp, är märkta med ett för kunden unikt id-nummer som bara arbetsledningen har tillgång till. En nyckelkvittens skrivs mellan kund och Profilstäd vid nyckelutlämning.

Ansvarsförsäkring upp till 10 miljoner kronor

Om en olycka skulle vara framme är vi försäkrade i Trygg-Hansa som täcker eventuella skador. Även alla våra anställda är fullt försäkrade, både under arbetstid och till och från arbetet.

 Säker hantering av personuppgifter

Vi behandlar alla kunders person och adressuppgifter i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen) och PUL (personuppgiftslagen). De uppgifter vi sparar gör vi i syfte att kunna boka, schemalägga, utföra och fakturera städningar, samt för att kunna ansöka om skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

Anställda

Vårt arbete bygger på att det är samma medarbetare som regelbundet utför städning hos våra kunder, frånsett under semester eller sjukdom. Då  kommer det en vikarie. Att samma medarbetare  utför uppdraget gör vårt arbete effektivare då de lär känna kundens hem. Det innebär även en ökad trygghet för våra kunder.

Alla våra anställda har skrivit på ett sekretessavtal, är kontrollerade mot belastningsregistret och bär ID06 klassade idbrickor.

Miljö

Profilstäds tjänster ska utföras med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi använder oss biotekniska, pH neutrala rengöringsprodukter från InnuScience som är svanenmärkta.

Bioteknisk rengöring använder biologisk nedbrytning. Mikroorganismer producerar enzymer som bryter ner organiskt material. 90% av all smuts består av fett och med Nu-Kleens produkter bryts fettet ner istället för att flytta runt det som med traditionella kemiska rengöringsmedel.

Anställning

Alla som är anställda hos Profilstäd

  • har avtalsenliga löner
  • får internutbildning
  • arbetar alltid tillsammans i par.

Våra allmänna villkor

Klicka här för att läsa våra allmänna villkor

Bli kontaktad av oss!

Skriv in ditt telefonnummer så ringer vi upp dig snarast!